Vergoedingen en verzekeraars in 2018

allezv

Hoortijd heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars, ook met alle onderdelen van VGZ, CZ en Zilveren Kruis/Achmea/Agis. Ook als u bij Menzis verzekerd bent, kunnen wij een vergoeding voor u aanvragen. Informeer in onze winkel naar de exacte voorwaarden en vraag om een offerte.

Sinds 1 januari 2013 is in de zorgverzekeringswet het vergoedingssysteem voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen veranderd. In het nieuwe vergoedingssysteem wordt een hoortoestel voorgeschreven volgens het protocol Hoorzorg dat is vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland.

Vaste eigen bijdrage van 25%
Als u een hoortoestel kiest uit de functiecategorie die voor u is vastgesteld door de audicien, betaalt u een vaste eigen bijdrage van 25% van het bedrag dat door uw verzekeraar is bepaald. Hoortijd kan u informeren over de hoogte van dit bedrag. Dit is namelijk per zorgverzekeraar verschillend. Bij veel verzekeraars kan deze eigen bijdrage via een aanvullende verzekering (deels) worden vergoed. Bent u bijvoorbeeld VGZ aanvulllend 'best' verzekerd dan betaalt u in de meeste gevallen niets euro bij. Heeft u een VGZ gemeentepakket, dan wordt de eigen bijdrage volledig vergoed. Bent u CZ top of 50+ verzekerd dan wordt ook uw eigen bijdrage volledig vergoed. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd, dan denken wij uiteraard graag mee over de betaling van uw eigen bijdrage. Wel dient u rekening te houden met uw eventueel openstaand eigen risico.

Hoordrempel van 35dB
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een gehoorverlies van minimaal 35 dB hebben aan tenminste één oor.

Heeft u vragen over het nieuwe vergoedingssysteem?
Het nieuwe vergoedingssysteem roept veel vragen op. Wij geven hieronder antwoord op de meestgestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij, loopt u dan gerust eens binnen bij de CVZA vakaudicien om de vergoedingsmogelijkheden voor uw persoonlijke situatie inzichtelijk te krijgen.

Waarom is het vergoedingssysteem gewijzigd?
De verandering in de vergoeding van hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen is het gevolg van een verandering in de vergoeding van alle hulpmiddelen in de zorg. Deze verandering is al begonnen in 2005, auditieve zorg is de laatste zorgsoort die nu overgaat naar het systeem van functiegericht voorschrijven. Zorgverzekeraars hebben hierbij bepaald dat een klant niet meer zelf een hoortoestel kiest maar dat aan de hand van een protocol wordt vastgesteld welke categorie van hoortoestellen volgens hen het meest passend is voor uw zorgvraag.

Hoe werkt het functiegericht voorschrijven?
Als u het idee heeft dat u minder goed hoort of u heeft al één of twee hoortoestellen maar deze voldoen niet meer voor u, dan kunt u een afspraak maken bij een vakaudicien. U doorloopt vervolgens een aantal stappen, waarna de audicien samen met u de keuze van het hoortoestel bepaalt. Het uitgangspunt van zorgverzekeraars is dat het hoortoestel moet aansluiten op uw zorgvraag, niet meer en niet minder. Ofwel een eenvoudige oplossing waar het kan, een complexe oplossing waar het nodig is. Maar de inhoud van de oplossing en dus merk en type hoortoestel kan per verzekeraar verschillen. De audicien informeert u hier graag over.

Heb ik nog keuzevrijheid?
Bij vergoeding door zorgverzekeraars is uw keuze beperkt tot een aantal hoortoestellen per categorie. Op dit moment is nog niet zeker of het mogelijk is om een toestel uit een andere (duurdere) categorie te kiezen en zelf het verschil bij te betalen. U heeft dus keuze, maar niet volledige keuzevrijheid.

Zelf kopen = zelf bepalen
Uiteraard heeft u volledige keuzevrijheid en bent u niet gehouden aan een categorie indien u uw hoortoestel zelf aanschaft. U kunt dan volledig zelf uw merk en type hoortoestel kiezen. De audicien zal dan samen met u een hoortoestel selecteren en u informeren over de kosten hiervan. In een aantal gevallen kunt u de nota alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar en verzoeken om vergoeding. Of uw zorgverzekeraar de kosten of een gedeelte van de kosten vergoed, hangt af van de polisvoorwaarden. Tevens zijn de kosten van hulpmiddelen, waaronder hoortoestellen waarschijnlijk ook in 2016 fiscaal aftrekbaar. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om gebruik te maken van de fiscale regeling in combinatie met absolute keuzevrijheid.

Hoe komt de keuze tot stand?
Zorgverzekeraars hebben een protocol ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de hoortoestelselectie op objectieve en onafhankelijke wijze tot stand komt. Het protocol schrijft voor dat er naast een audiometrische test een aantal aspecten van de gehoorbeperking in kaart moeten worden gebracht: het horen van geluid, spraakverstaan in stilte, spraakverstaan in ruis, het kunnen lokaliseren van geluid en ruistolerantie (vermoeidheid en stressgevoeligheid). Deze aspecten worden in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst.

Wat is de Amsterdamse Vragenlijst?
Een van de onderdelen van het protocol waarmee audiciens nu moeten werken, is een vragenlijst. Deze vragenlijst, ook wel de Amsterdamse Vragenlijst genoemd, moet door de slechthorende zelf worden ingevuld, dus bij voorkeur zonder hulp van bijvoorbeeld een familielid of de audicien. Vragen die in de Amsterdamse Vragenlijst zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld: Kunt u het geluid van verschillende muziekinstrumenten onderscheiden? Kunt u een tv-presentator alleen aan zijn stem herkennen? Hoort u het wanneer iemand van achteren naar u toe komt
lopen?

Wat wordt bedoeld met de vijf categorieën?
Er is een breed scala aan hoortoestellen beschikbaar. Al deze hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf functionele categorieën. Aan de hand van uw audiogrammen en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet de audicien in welke categorie u valt. Samen met de audicien gaat u nu op zoek naar het hoortoestel binnen deze categorie dat het beste bij u past.

Hoe zit het met mijn eigen risico?

Het verplichte eigen risico is in 2017 vastgesteld op € 385-. Dit eigen risico wordt besteed voor verschillende zorgkosten, waaronder de aanschaf van hoortoestellen. Dit betekent dat het eigen risico dus bovenop de eigen bijdrage van 25% komt. Bij veel verzekeraars is het mogelijk om uw eigen risico in termijnen te betalen. Daarom is het dus goed om uit te rekenen wat voor u het meest aantrekkelijk is. Een hoortoestel met vergoeding van uw zorgverzekeraar of het zelf aanschaffen van een hoortoestel waarbij u vrij bent in uw toestelkeuze en eventueel een beroep kunt op een fiscale regeling.

Moet ik slechthorend zijn aan beide oren voor vergoeding?
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van een hoortoestel, moet er een bepaald minimaal gehoorverlies zijn. De drempel voor vergoeding ligt op een gehoorverlies van 35 dB. Voorheen moest uw beste oor hieraan voldoen. Tegenwoordig komt u al voor vergoeding in aanmerking wanneer u aan één oor dit gehoorverlies heeft.

Krijg ik andere hoorhulpmiddelen nog vergoed?
Hoorhulpmiddelen anders dan een hoortoestel, worden volgens de nieuwe regeling voor 100% vergoed en in eigendom of in bruikleen verstrekt.

Wanneer krijg ik van mijn zorgverzekeraar een ander hoortoestel?
Voorheen was het zo dat u als slechthorende na 5, 6 of 7 jaar recht had op het vastgestelde maximale vergoedingsbedrag voor een nieuw hoortoestel. Deze termijnvoorwaarde is in de nieuwe situatie komen te vervallen. U heeft altijd recht op een adequaat hoortoestel, dat passend is bij uw gehoorverlies. Als uw gehoor bijvoorbeeld vermindert of uw functioneringseisen drastisch veranderen, kan het zijn dat het hoortoestel dat u heeft niet meer voldoet en u dus recht heeft op een ander hoortoestel dat is afgestemd op uw veranderde situatie.

Kan ik via het UWV nog een aanvullende vergoeding krijgen?
Het UWV verstrekt geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen uitvoeren. Of u in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding, wordt bepaald door het nieuwe protocol. Als dat inderdaad het geval is, loopt de vergoeding via de zorgverzekeraar. Een apart traject via het UWV is dus niet meer nodig.

Met welke zorgverzekeraars heeft het CVZA contracten?
Bij alle zorgverzekeraars kan de CVZA audicien de kosten van uw hoortoestel(len) declareren. Met bijna alle zorgverzekeraars hebben wij afspraken over garantie, reparatie en service en nazorg.